About the Download

Company Health Unlimited – mobiliseer met behulp van deze zelfhypnose de zelfgenezende krachten van je lichaam en geest als ondersteuning bij ziekte.
Genezing is een natuurlijk proces dat door een combinatie van lichaam en geest (bewustzijn) wordt aangestuurd. Onderzoek laat zien dat met hypnosetechnieken bepaalde lichaamsprocessen positief kunnen worden beïnvloed zoals het versneld afvoeren van overtollige stresshormonen en daarmee het gunstig beïnvloeden van het immuunsysteem.
Steeds meer wordt duidelijk – o.a. op grond van onderzoek – dat negatieve emoties en een negatieve levensstijl voor een deel ten grondslag liggen aan ernstige ziekten. Daarnaast komt vanuit de epigenetica, de wetenschap die bestudeert hoe genen aan en uitgezet kunnen worden op grond van de omgeving en levensstijl steeds sterker naar voren dat we als individu invloed kunnen uitoefenen op ons DNA. Vanuit deze inzichten is bijgaande audio ontwikkeld om ondersteunend te zijn bij ernstige ziekten, maar tevens gebruikt kan worden om het innerlijke zelf te versterken. Deze audio is niet bedoeld om in de plaats te komen van adequate medisch professionele hulp. In geval van vermoeden van diepliggende negatieve emoties of een trauma consulteer eerst een professional.